Bezpieczeństwo pracowników

Za czasów PRL-u owszem istniały, ale były traktowane lekceważąco, a Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z reguły istniało jedynie w zaleceniach, […]