Za czasów PRL-u owszem istniały, ale były traktowane lekceważąco, a Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z reguły istniało jedynie w zaleceniach, do których niewielu ludzi się stosowało. Obecne szkolenia BHP już tak nie wyglądają, a przedsiębiorcy przywiązują do nich dużą wagę, dbając także o to, aby podobnie postępowali ludzie przez nich zatrudniani.

O tym, jak ważny jest to aspekt podczas wykonywania obowiązków zawodowych, niech świadczy prosty fakt, że ludzie wyszkoleni w sprawach bezpieczeństwa, czyli regularnie odbywający szkolenia BHP, znacznie rzadziej ulegają wypadkom i mniej ich powodując, również mniejsze stwarzają zagrożenie dla innych. Oczywiście są osobnicy niefrasobliwi, tacy, którym musi urwać rękę, żeby zrozumieli, o czym mówiło szkolenie, ale i do nich dociera powaga sytuacji, gdy podczas szkoleń przedstawi się obrazowe przykłady oraz, gdy będzie się takie szkolenia BHP organizowało okresowo, tak jak jest to zalecane i wymagane.

Jest to, rzecz jasna, pewien rodzaj kłopotu dla przedsiębiorców, ale znacznie bardziej uciążliwym jest strata pracownika, który ulegnie wypadkowi. Można zresztą to sobie nieco ułatwić, gdyż niekoniecznie aby przeprowadzić szkolenia BHP trzeba zapraszać instruktora BHP do wybranej placówki, organizować wynajem sali itp. Jak to więc zrobić inaczej? Otóż dostępne są również szkolenia BHP online i w takim wypadku można je przeprowadzać częściej i małymi grupkami, aby nie dezorganizować pracy przedsiębiorstwa.

Sprawdź szkolenia BHP w eSTe SECURA Kraków – http://este-secura.pl/